സി ദിവാകരന് തിരിച്ചടി; 75 വയസ്സെന്ന ഉയർന്ന പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കാൻ സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി ദിവാകരന് തിരിച്ചടി. 75 വയസ്സെന്ന ഉയർന്ന പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കാനാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. സി ദിവാകരനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. 101 പേരെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ പ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന കൗൺസിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഇത്തവണ അധികമായുള്ളത്.

ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേർന്നാണ് സംസ്ഥാന കൗൺസിലിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാന കൗൺസിലിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കിയായിരിക്കും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങണോ എന്ന് കാനം വിരുദ്ധ വിഭാഗം തീരുമാനിക്കുക. അതേസമയം, സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും. പാർട്ടിയിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ച് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.